Skolmaterial online dating

Rated 4.43/5 based on 981 customer reviews

These evaluations led to the development of our high level prototype which was developed to show the benefits and possibilities of a digital teaching tool.We chose to design our interface as simple and effective as possible while bringing forth the functions and possibilities that are not available with a traditional teaching tool.The functionality needed was discussed with seasoned educators from the point of view of the personas we created.This information was then complemented by various observations that were made during our development.-Det här är verkligen ett kretslopp av idéer, lärande och material.Produkter och material som skänks till oss får nytt liv och erbjuder en helt ny dimension av IT-slöjd för ett hållbart samhälle och vår planet, säger Per Falk, IT-strateg och processledare.Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande.

Uppslaget är en serie publikationer som tar upp viktiga samhällsfrågor på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Uppslaget är främst riktat till gymnasiet och ges ut av Svenskt Näringsliv.

I lokalen för makerspace får Väsbys förskolor och skolor tillgång till material, kompetens och metoder för att jobba med programmering och IT-slöjd i utvecklandet av digital kompetens.

Mycket av materialet som används i utbildning och workshops kan nu plockas från återvinningscentralen.

Förutom detta har vi också faktasidor om skog och skogsbruk, miljö, klimat och skogsindutri samt flera hundra övningar i utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Leave a Reply